Przesyłanie obrazów na image.canon

Połącz kamerę z usługą image.canon, aby wysyłać zdjęcia bezpośrednio z kamery.

 • Konieczny jest smartfon z przeglądarką i połączeniem internetowym.
 • Musisz podać adres e-mail używany na smartfonie.
 • Aby zapoznać się z instrukcją korzystania z usług image.canon i dowiedzieć się w których krajach i regionach są one dostępne, odwiedź stronę image.canon (https://image.canon/).
 • Mogą być zastosowane oddzielne opłaty za połączenie ISP i punkt dostępu.
 1. Wybierz [Funkcje komunikacji: Przekaż do image.canon].

 2. Wybierz opcję [OK].

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli Wi-Fi jest ustawione na [Włącz].
 3. Wybierz opcję [Podłącz].

  • Jeśli dedykowana aplikacja nie została zainstalowana, wybierz [Zainstaluj].
 4. Wybierz opcję [OK].

 5. Zeskanuj kod QR za pomocą dedykowanej aplikacji.

  • Wybierz opcję [OK].
 6. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

  • Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytej metody połączenia.

   • Łączenie poprzez WPS (, )
   • Ręczne łączenie z wykrytymi sieciami ()
   • Ręczne łączenie poprzez określenie informacji o punkcie dostępu ()
 7. W dedykowanej aplikacji potwierdź, że numer został wyświetlony.

  • Wybierz opcję [OK].
 8. Skonfiguruj automatyczny transfer obrazów.

  • Uzupełnij ustawienie [Autom. wysyłanie] zgodnie z potrzebami.
  • [Podczas ładow. baterii (wys. moc)]: Automatyczne wysyłanie rozpoczyna się, gdy kamera jest wyłączona i podłączona do źródła zasilania w celu naładowania go przez USB. Należy pamiętać, że jeśli pozostała pojemność baterii jest początkowo niska, automatyczne wysyłanie rozpocznie się po dłuższym ładowaniu kamery.
  • [Po włączeniu aparatu]: Automatyczne wysyłanie rozpoczyna się po włączeniu kamery.
  • Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
 9. Skonfiguruj ustawienia.

  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.

  Uwaga

  • Ikona [Usługa internetowa] zmieni się na [Połączono z usługą internetową].

  • Nazwa modelu kamery jest zarejestrowana w serwisie image.canon.

Ekran [Przekaż do image.canon]

 • Autom. wysyłanie

  Zmień ustawienia automatycznego wysyłania.

 • Typ do wysłania

  Wybierz typ przesyłanych zdjęć.

 • Przełącz sieć

  Zmień ustawienia dla połączeń Wi-Fi.

 • Kasuj ustaw. inter. poł. aparatu

  Wyczyść ustawienia łącza internetowego kamery.