Menu kart: Filmowanie

Uwaga

  • *1 Nie jest wyświetlane w trybie [Wideo z gładką cerą] lub [Tryb IS filmu].
  • *2 Dostępne tylko w trybie [Autom. nagrywanie filmu] lub [Ręczna ekspozycja filmu].
  • *3 Nie jest wyświetlane w trybie [Wideo z gładką cerą].