Obracanie zdjęć

Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.

 1. Wybierz [Odtwarzanie: Obróć zdjęcia].

 2. Wybierz obraz, który ma zostać obrócony.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz.
 3. Obróć obraz.

  • Każde naciśnięcie przycisku Ustawienie szybkich nastaw spowoduje obrót obrazu w prawo o: 90° → 270° → 0°.
  • Aby obrócić inny obraz, powtórz czynności opisane w punkcie 2 i 3.

Uwaga

 • Jeśli dla pozycji [Nastawy: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.] (), nie ma potrzeby obracania obrazów za pomocą tej funkcji przed wykonywaniem zdjęć.
 • Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas odtwarzania obrazów, w [Nastawy: Auto-obracanie] ustaw [Wł.].
 • Filmy nie mogą być obracane.