Metoda autofokusa

Można zmienić metodę automatycznego ustawiania ostrości (metoda autofokusa), aby dostosować ją do fotografowanego obiektu i sceny.

 1. Wybierz [Fotografowanie: Metoda autofokusa].

 2. Wybierz metodę autofokusa.

Śledzenie twarzy AF

Kamera wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość.

Gdy nie zostanie wykryta żadna twarz, obszary regulacji ostrości są określane automatycznie.

Przestroga

 • Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
 • Kamera może nie wykryć twarzy, które są bardzo małe lub duże, zbyt mocno naświetlone lub zacienione, a także jeśli są tylko częściowo widoczne.
 • AF może nie wykrywać obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.

Określony kadr AF

Kamera ustawia ostrość przy użyciu pojedynczego punktu AF. Punkt AF można przesunąć w preferowane miejsce, dotykając, przeciągając lub używając klawiszy Klawisz w górę Klawisz w dół Lewy klawisz Prawy klawisz po dotknięciu ekranu w celu wyświetlenia ekranu wyboru punktu AF.

Wskazówki dotyczące fotografowania/nagrywania z użyciem AF

 • Ustawienie ostrości może zająć nieco czasu, w zależności od obiektu i warunków fotografowania.
 • Dostępny zakres autofokusa różni się w zależności od formatu obrazu, stabilizacji obrazu i innych ustawień.

Warunki fotografowania/nagrywania utrudniające regulację ostrości

 • Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękit nieba, jednokolorowe, płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych partiach obrazu.
 • Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
 • Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko w kierunku poziomym.
 • Cienkie linie i kontury obiektu.
 • Przy źródłach światła stale zmieniających jasność, kolory lub wzory.
 • Zdjęcia nocne lub punkty światła.
 • Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
 • Bardzo małe obiekty.
 • Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
 • Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np.: samochody o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
 • Zarówno bliskie, jak i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzęta w klatce itp.).
 • Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można unieruchomić ze względu na drgania kamery lub rozmycie obiektu.
 • Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
 • Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty świetlne, pasy itp.).