Migawka dotykowa

Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Migawka dotyk.].

  2. Wybierz opcję [Włącz].

  3. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.

    • Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
    • Po ustawieniu ostrości przez kamerę punkt AF zmienia kolor na zielony i zdjęcie jest wykonywane automatycznie.
    • Punkt AF zmienia kolor na żółty, jeśli kamera nie może ustawić ostrości, ale zdjęcie jest nadal wykonywane.

Przestroga

  • Fotografując przez dotknięcie z [Fotografowanie: Czas kontroli] ustawionym na [bez limitu], możesz wykonać kolejne zdjęcie przez dotknięcie [Powrót].