Formatowanie karty

Użyj kamery do formatowania (inicjalizacji) karty w następujących przypadkach.

 • Karta jest nowa.
 • Karta została sformatowana w innej kamerze lub na komputerze.
 • Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
 • Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z kartą ().

Przestroga

 • Sformatowanie karty powoduje usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych. Przed formatowaniem należy sprawdzić, co znajduje się na karcie. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową w podobny sposób.
 1. Wybierz [Nastawy: Formatuj kartę].

 2. Sformatuj kartę.

  • Wybierz opcję [OK].

Formaty plików karty

Karty pamięci microSD będą formatowane w FAT12/16, karty microSDHC w FAT32, a karty microSDXC w exFAT.

Przestroga

 • Korzystanie z kart microSDXC sformatowanych za pomocą tej kamery może nie być możliwe w innych kamerach. Należy również pamiętać, że karty sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
 • Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.

Uwaga

 • Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.
 • W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy Microsoft.