Informacje o zmianie orientacji filmu

Możesz ręcznie edytować informacje o orientacji odtwarzania filmów (która określa stronę obrazu do ustawienia w pionie).

  1. Wybierz [Odtwarzanie: Zmień inf. o obr.filmów].

  2. Wybierz film.

    • Naciśnij klawisze Lewy klawiszPrawy klawisz, aby wybrać film, którego dane orientacji mają być zmienione.
  3. Zmień informacje o orientacji filmu.

    • Patrząc na kamerę i ikonę Orientacja obrazu w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby określić którą stroną obraz ma być ustawiony w pionie. Każde naciśnięcie przycisku Ustawienie szybkich nastaw edytuje informacje o orientacji filmu w następujący sposób: [Orientacja filmu] → [Orientacja filmu w lewo] → [Orientacja filmu w prawo].

Przestroga

  • Filmu odtwarzane są poziomo na kamerze przez wyjściowy sygnał wideo HDMI, niezależnie od ustawienia [Nastawy: Dodaj inf. o obr.] ().
  • Informacje o orientacji filmu nagrań zarejestrowanych innymi kamierami nie mogą być edytowane na tej kamerze.