Szczegóły błędu

Możesz wyświetlić szczegóły błędu wpływające na funkcje komunikacji bezprzewodowej kamery.

  1. Wybierz [Funkcje komunikacji: Szczeg. błędu].