Pozostałe informacje

  • Adres URL instrukcji/oprogram.

    Aby pobrać instrukcje obsługi, wybierz pozycję [Nastawy: Adres URL instrukcji/oprogram.] i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą smartfona. Można również skorzystać z komputera, aby przejść do witryny pod podanym adresem URL i pobrać oprogramowanie.

  • Wyśw. logo cert.

    Wybierz opcję [Nastawy: Wyśw. logo cert.], aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów kamery. Logo innych certyfikatów można znaleźć na korpusie kamery i na opakowaniu kamery.

  • Firmware

    Wybierz [Nastawy: Firmware], aby zaktualizować oprogramowanie układowe kamery.