Głośność

Głośność dźwięków kamery można dostosować.

  1. Wybierz [Nastawy: Głośność].

  2. Ustaw opcję.

    • Wybierz opcję, a następnie naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby dopasować głośność.