Zabezpieczenia

Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane, mogą wystąpić następujące problemy.

  • Przechwytywanie i analizowanie transmisji

    Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w ramach bezprzewodowej sieci LAN i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.

  • Nieuprawniony dostęp do sieci

    Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo zniszczenia danych. Istnieje także ryzyko wystąpienia innych rodzajów nieuprawnionego dostępu, takich jak podszywanie się (przyjęcie tożsamości w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych) czy ataki typu springboard (uzyskanie nieuprawnionego dostępu do sieci, która odtąd służy do tuszowania śladów ataków na inne systemy).

Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.