Tryb czuwania: Niska rozdzielczość

Ustaw na [Wł.], aby oszczędzać energię akumulatora i kontrolować wzrost temperatury kamery w trybie czuwania.

W efekcie może pozwolić to nagrywać filmy przez dłuższy czas.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Standby: mała roz].

  2. Wybierz opcję [Wł.].

Przestroga

  • Jakość obrazu na ekranie trybu gotowości może różnić się od jakości obrazu na ekranie podczas nagrywania filmu.
  • Krótko mówiąc, rozpoczynając nagrywanie filmów, wyświetlanie obrazu może pozostać na bieżącej klatce, zamiast się zaktualizować.