Data / czas / strefa

Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności ustawić strefę czasową.

Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje o dacie i godzinie fotografowania, należy pamiętać o ustawieniu daty/godziny.

 1. Wybierz [Nastawy: Data/czas/strefa].

 2. Ustaw strefę czasową.

  • Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby wybrać [Strefa czasowa].
  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Wybierz strefę czasową.
  • Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma na liście, naciśnij przycisk MENU, a następnie ustaw różnicę względem uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) w polu [Różnica czasowa].
  • Wybierz opcję [Różnica czasowa] (+–/godzina/minuta), a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Po ustawieniu elementu naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Po wprowadzeniu strefy czasowej lub różnicy czasu, wybierz [OK].
 3. Ustaw datę i godzinę.

  • Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Po ustawieniu elementu naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
 4. Ustaw czas letni.

  • Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
  • Wybierz [Wyłączony czas letni] lub [Czas letni], a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Po wybraniu opcji [Czas letni] dla czasu letniego czas ustawiony w kroku 3 przesunie się do przodu o 1 godzinę. Wybranie opcji [Wyłączony czas letni] spowoduje anulowanie czasu letniego i przestawienie czasu do tyłu o 1 godzinę.
 5. Zamknij ekran nastaw.

  • Wybierz opcję [OK].

Przestroga

 • Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać zresetowane po wyczerpaniu baterii lub jeśli kamera będzie przez dłuższy czas narażona na działanie ujemnych temperatur. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
 • Po zmianie [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa data/czas.

Uwaga

 • Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest ekran [Nastawy: Data/czas/strefa].