Dodawanie do filmów informacji o orientacji

W przypadku filmów nagranych kamerą trzymaną pionowo, informacje o orientacji, wskazujące która strona jest pionowo, można dodać automatycznie, aby umożliwić odtwarzanie w tej samej orientacji na smartfonach lub innych urządzeniach.

 1. Wybierz [Nastawy: Dodaj inf. o obr.].

 2. Wybierz opcję.

  • Włącz

   Odtwarzaj filmy na smartfonach lub innych urządzeniach w orientacji, w jakiej zostały one nagrane.

  • Wyłącz

   Odtwarzaj filmy poziomo na smartfonach lub innych urządzeniach, niezależnie od orientacji w jakiej zostały nagrane.

Przestroga

 • Filmy odtwarzane są poziomo na kamerze przez wyjściowy sygnał wideo HDMI, niezależnie od ustawienia.