Odwrócone wyświetlanie

Podczas fotografowania z ekranem obróconym w kierunku obiektu (w kierunku przodu kamery) można wyświetlić odbicie lustrzane.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Odwróć obraz].

  2. Wybierz opcję [Wł.].

    • Wybierz [Wył.], jeżeli wolisz nie odwracać wyświetlacza gdy ekran jest skierowany ku obiektowi.