Zawartość zestawu

Przed użyciem upewnij się, że wskazane niżej elementy znajdują się w opakowaniu. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.

  • Kamera

  • Pasek

  • Kabel interfejsu

  • Do kamery nie jest dołączona karta pamięci ().
  • Akumulator jest wbudowany w kamerę.
  • Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.

Przestroga

  • Prędkość transmisji z dostarczonego kabla interfejsu odpowiada Hi-Speed USB (USB 2.0).