Instrukcje obsługi

  • Instrukcja obsługi (dołączona do kamery)

    Zawiera podstawowe instrukcje dotyczące obsługi kamery.

  • Zaawansowana instrukcja obsługi

    Niniejsza Zaawansowana instrukcja obsługi zawiera kompletne instrukcje.

    Najnowsza wersja Zaawansowanej instrukcji obsługi jest dostępna we wskazanej niżej witrynie internetowej.

    https://cam.start.canon/C014/