Podkreślanie nagrywania

Wyświetla migającą czerwoną ramkę wokół ekranu podczas nagrywania filmu. Ułatwia to szybkie sprawdzenie, czy trwa nagrywanie.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Akcent. nagranie].

  2. Wybierz opcję [Wł.].