Nagrywanie filmu

 1. Ustaw ostrość na obiekt.

  Śledzenie obiektu w celu uzyskania na nim ostrości

  • Ustaw [Fotografowanie: Metoda autofokusa] na opcję [Śledzenie twarzy AF].
  • Punkt AF jest wyświetlany nad twarzą osoby lub innym obiektem, na którym kamera utrzymuje ostrość.
  • Aby ustawić ostrość na innym obiekcie, dotknij go. Punkt AF zmieni się na [Podwójna ramka]. Aby anulować wybór obiektu, naciśnij przycisk MENU. Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw ponownie, aby powrócić do ekranu fotografowania.
  • Gdy wokół punktu AF wyświetlany jest symbol [] [], można użyć klawiszy Lewy klawisz Prawy klawisz, aby zmienić obiekt, na którym ma być ustawiona ostrość.

  Ustawianie ostrości na obiektach w określonej pozycji

  • Ustaw [Fotografowanie: Metoda autofokusa] na opcję [Podana klatka AF].
  • Dotknij pozycji, na której ma zostać ustawiona ostrość, a następnie przesuń punkt AF na ekranie punktu AF.
  • Wyrównaj punkt AF z obiektem.
  • Naciśnięcie przycisku MENU spowoduje powrót punktu AF na środek.
  • Stuknięcie przycisku [SET] spowoduje powrót do ekranu fotografowania. Aby wyśrodkować punkt AF, stuknij [].

  Uwaga

  • Możesz stuknąć [Ostrość zablokowana], aby włączyć autofokus w trybie gotowości, po czym ostrość zostanie zablokowana. Ikona zmieni się na [Ostrość odblokowana]. Aby odblokować ustawianie ostrości, stuknij ją ponownie.
  • Jeśli ikona [Ostrość zablokowana] nie jest wyświetlana, naciśnij przycisk Klawisz w dół.
  • Po ustawieniu ostrości na obiekcie pojawia się zielona ramka. Żółta ramka jest wyświetlana wraz z symbolem [!], gdy kamera nie może ustawić ostrości na obiektach.

  Przestroga

  • Jeśli podczas nagrywania filmu wykonywane są operacje kamerą, wbudowany mikrofon kamery może rejestrować ich dźwięki.
 2. Nagraj film.

  • Aby rozpocząć nagrywanie filmu, dotknij [Nagrywanie] lub naciśnij przycisk Start/Stop.
  • Podczas nagrywania filmu w lewym górnym rogu wyświetlane jest [Wskaźnik ostrościREC], a wokół ekranu miga czerwona ramka.
  • Dźwięk jest rejestrowany za pomocą mikrofonu (1).
  • Aby zatrzymać nagrywanie filmu, dotknij [] lub naciśnij przycisk Start/Stop.
  • Aby przejrzeć nagrany film, naciśnij przycisk Odtwarzanie ().

Uwaga

 • Dźwięk jest rejestrowany w systemie stereo.
 • Mikrofon zbiera dźwięk przed i za kamerą, po lewej i prawej stronie oraz nad nią.