Ocenianie obrazów

Obrazy można oceniać w skali od 1 do 5 (Znacznik oceny 1/Znacznik oceny 2/Znacznik oceny 3/Znacznik oceny 4/Znacznik oceny 5). Funkcja ta jest nazywana ocenianiem.

Ocenianie obrazów może pomóc je uporządkować.

Ocenianie pojedynczych obrazów

 1. Wybierz [Odtwarzanie: Ocena].

 2. Wybierz opcję [Wybierz obrazy].

 3. Wybierz obraz, który ma być oceniony.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz do oceny.
 4. Oceń obraz.

  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby bieżąca ocena została podświetlona na niebiesko, tak jak w przykładzie.
  • Naciśnij klawisze Klawisz w górę Klawisz w dół, aby wybrać znacznik oceny, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • W przypadku dodania znacznika oceny dla obrazu liczba obok ustawionej oceny zwiększy się o jeden.
  • Aby ocenić inny obraz, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.

Ocena według określenia zakresu

Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.

 1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

  • Wybierz opcję [Wybierz zakres] w [Odtwarzanie: Ocena].
 2. Określ zakres obrazów.

  • Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
  • Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [Zaznacz].

  • Aby wybrać inne obrazy, powtórz czynności opisane w punkcie 2.
 3. Naciśnij przycisk MENU.

 4. Oceń obraz.

  • Naciśnij klawisze Klawisz w górę Klawisz w dół, aby wybrać znacznik oceny, a następnie wybierz [OK].

   Wszystkie obrazy we wskazanym zakresie zostaną ocenione naraz (ta sama ocena).

Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu lub karty.

 • Wybranie pozycji [Odtwarzanie: Ocena] i opcji [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy na karcie] spowoduje ocenę wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.
 • Naciśnij klawisze Klawisz w górę Klawisz w dół, aby wybrać ocenę, a następnie wybierz [OK].
 • Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów lub chcesz anulować ocenę, wybierz opcję [OFF].

Uwaga

 • Wartości obok znaczników oceny są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 obrazów ma taką samą ocenę.