Automatyczne poziomowanie filmu

Automatyczne poziomowanie pozwala utrzymać filmy w linii prostej podczas nagrywania. Przy użyciu tej funkcji obszar wyświetlania może się zwężać, a obiekty mogą być powiększane.

Przestroga

  • Ustaw opcję [Fotografowanie:  Stabil. cyfr.] na [Wył.].
  1. Wybierz opcję [Fotografowanie:  Autom. poz.].

  2. Wybierz opcję.