Obsługa klawiatury wirtualnej

  1. (1) Obszar wprowadzania danych, do wprowadzania tekstu
  2. (2) Przyciski kursora, do poruszania się w obszarze wprowadzania danych
  3. (3) Bieżąca liczba znaków / liczba dostępnych
  4. (4) Klawiatura
  1. (5) Przełącz tryb wpisywania
  2. (6) Spacja
  3. (7) Usuń znak z obszaru wprowadzania
  4. (8) Zakończ wprowadzanie
  • Użyj klawiszy Przyciski nawigacji, aby poruszać się w obrębie (2) i (4)–(7).
  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub podczas przełączania trybu wpisywania.