Obsługa ekranu dotykowego

Stukanie

Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)

  • Stuknij ekran palcem (dotknij na krótko, a następnie odsuń palec).
  • Na przykład po stuknięciu przycisku [Q (Szybkie nastawy)] pojawi się ekran szybkich nastaw. Stuknięcie przycisku [Powrót] powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Uwaga

  • Aby kamera wydawała dźwięki towarzyszące dotknięciu ekranu, ustaw [Nastawy: Sygnał "bip"] na [Włącz] ().
  • Domyślnie, głośność dźwięków towarzyszących dotknięciom kamery ustawiony jest na [0].

Przeciągnięcie

Przykładowy ekran (Ekran menu)

  • Przesuń palec, dotykając ekranu.
  • Na przykład przeciągnij na karty główne, aby przejść do innej karty.