Tryb fotografowania

Można zmienić tryb nagrywania, aby dostosować go do sceny.

 1. Wybierz [Fotografowanie: Tryb fotografowania].

 2. Wybierz tryb fotografowania.

  • Naciśnij przyciski Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać tryb nagrywania, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
  • Aby zmienić na tryb Zdjęcia, naciśnij przycisk Komunikacja/wielodostęp.

Automatyczne nagrywanie

Wybierz opcję [Film].

Ekspozycja jest sterowana automatycznie, aby dopasować ją do jasności.

Jasność ekranu można regulować, wybierając opcję [Jasność].

Film Gładka cera

Wybierz opcję [Film Gładka cera].

Przetwarzanie obrazu powoduje, że skóra wydaje się gładsza.

Poziom tego efektu można ustawić w [Efekt gładkiej cery] na ekranie szybkich nastaw.

Jasność ekranu można regulować, wybierając opcję [Jasność].

Wskazówki Wskazówki dotyczące fotografowania/nagrywania

 • Włącz kamerę, aby wykryć twarze.

  Wokół wykrytych obiektów głównych wyświetlane są ramki na potrzeby wygładzenia skóry. Aby zwiększyć skuteczność wygładzenia skóry, możesz zbliżyć się do obiektu lub od niego oddalić, tak aby ramka była wyświetlana na twarzy obiektu.

 • Ustaw ostrość na twarz.

  Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że podczas ustawiania ostrości na twarzy obiektu pojawia się ikona [].

Przestroga

 • Obszary inne niż ludzka skóra można modyfikować, w zależności od warunków fotografowania.
 • Jeśli efekt gładkiej cery jest zbyt intensywny, obrazy mogą nie wyglądać tak, jak oczekiwano. Wykonaj kilka zdjęć próbnych i sprawdź wyniki.
 • Środki ostrożności przy nagrywaniu filmów 4K

 • Jakość obrazu na ekranie trybu gotowości może różnić się od jakości obrazu na ekranie podczas nagrywania filmu.
 • Krótko mówiąc, rozpoczynając nagrywanie filmów, wyświetlanie obrazu może pozostać na bieżącej klatce, zamiast się zaktualizować.

Uwaga

 • Ustawienie [Efekt gładkiej cery] zostaje zachowane nawet po zmianie trybu fotografowania lub wyłączeniu kamery.

Tryb filmowania IS

Wybierz opcję [Tryb filmowania IS].

Umożliwia nagrywanie filmów z redukcją drgań kamery.

Możesz wybrać tryb [ Stabil. cyfr.] lub [ Autom. poz.] na ekranie szybkich nastaw (, ).

Jasność ekranu można regulować, wybierając opcję [Jasność].

Przestroga

 • [Fotografowanie:  Stabil. cyfr.] jest ustawiona na [Wył.] po wybraniu opcji zoomu cyfrowego.

Firm z ręczą regulacja ekspozycji

Wybierz opcję [Ręczna regulacja ekspozycji filmu].

Umożliwia ustawienie czasu naświetlania, wartości przysłony i czułości ISO.

Przy czułości ISO ustawionej na [AUTO], można ustawić korektę ekspozycji.

 1. Wybierz opcję [Ustawienie wartości].

 2. Wybierz jedną z pozycji.

  • Ustaw, naciskając klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz.
  • Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji (2), aby uzyskać informacje o różnicy między bieżącym poziomem ekspozycji a poziomem standardowej (1) ekspozycji.

Automatyczne fotografowanie

Wybierz opcję [Fotografowanie].

Kamera analizuje ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia.

Jasność ekranu można regulować, wybierając opcję [Jasność].

Ikona przedstawiająca rodzaj wykrytej sceny pojawia się w prawej górnej części ekranu podczas fotografowania.

Obiekt

Tło

Ludzie Obiekty inne niż ludzie Kolor tła
Ruchome obiekty Natura / Otwarta przestrzeń Ruchome obiekty Zamknij
Jasne Portret (jasne) Portret w ruchu (jasne) Natura/Otwarta przestrzeń (jasne) Nie-portret w ruchu (jasne) Bliski nie-portret (jasne) Szare
Fotografowany pod światło Portret (jasny/fotografowany pod światło) Portret w ruchu (jasny/fotografowany pod światło) Natura/Otwarta przestrzeń (jasna/fotografowana pod światło) Nie-portret w ruchu (jasny/fotografowany pod światło) Bliski nie-portret (jasny/fotografowany pod światło)
Z błękitem nieba Portret (z błękitem nieba) Portret w ruchu (z błękitem nieba) Natura/Otwarta przestrzeń (z błękitem nieba) Nie-portret w ruchu (z błękitem nieba) Bliski nie-portret (z błękitem nieba) Jasnoniebieskie
Fotografowany pod światło Portret (z błękitem nieba/fotografowany pod światło) Portret w ruchu (z błękitem nieba/fotografowany pod światło) Natura/Otwarta przestrzeń (z błękitem nieba/fotografowana pod światło) Nie-portret w ruchu (z błękitem nieba/pod światło) Bliski nie-portret (z błękitem nieba/fotografowany pod światło)
Zachód słońca *1 Nie-portret (zachód słońca) *1 Pomarańczowy
Światło punktowe Portret (światło punktowe) Nie-portret (światło punktowe) Bliski nie-portret (światło punktowe) Ciemnoniebieskie
Ciemna Portret (ciemne) Nie-portret (ciemne) Bliski nie-portret (ciemne)
Zdjęcia nocne Portret (ciemne/ze statywem) Natura/Otwarta przestrzeń (ciemne/ze statywem) *1
 • 1: Wyświetlane są sceny wybrane z tych, które udało się wykryć.

Uwaga

 • W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.