Instrukcje bezpieczeństwa

Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.

Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
 • Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

  Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów kamer albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w Zaawansowanej instrukcji obsługi.
 • Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
 • Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
 • Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
 • Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
 • Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
 • Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać płynów do produktu.
 • Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.

  Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

 • Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.

  Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

 • Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz zasilaczy.

  • Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
  • Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
  • Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
  • Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
  • Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
 • Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
 • Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
 • Nie odłączać produktu, ciągnąc za przewód zasilający.
 • Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
 • Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5-40°C.

  Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

 • Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.

  Nawet jeśli kamera nie sprawia wrażenia rozgrzanej, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z kamery w gorących miejscach lub używania jej przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.

 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

Przestroga PRZESTROGA:
Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
 • Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

 • Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

  Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.

 • Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na wstrząsy i silne uderzenia.
 • Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.

  Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

 • Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie.

  Może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.

 • Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.

  Może to spowodować uszkodzenie ciała.

 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/opiekę lekarską.