Połączenia zaawansowane

Nawiązywanie połączenia ze smartfonem lub tabletem

Możesz określić sposób nawiązywania połączenia Wi-Fi ze smartfonem i sposób korzystania z Camera Connect w celu sterowania kamerą.

 1. Wybierz [Funkcje komunikacji: Podłączanie zaawansowane].

 2. Wybierz opcję [OK].

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli ustawienie Wi-Fi jest ustawione na [Włącz].
 3. Wybierz opcję [Podłącz do smartf.(tabletu)].

 4. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia].

 5. Rozpocznij wyszukiwanie punktów dostępu.

  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby rozpocząć wyszukiwanie.
  • Jeżeli Camera Connect nie jest zainstalowane, użyj smartfona, aby zeskanować kod QR na ekranie, przejdź do Google Play lub App Store, aby zainstalować Camera Connect, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby rozpocząć wyszukiwanie.
 6. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

  • Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytej metody połączenia.

   • Łączenie poprzez WPS (, )
   • Ręczne łączenie z wykrytymi sieciami ()
   • Ręczne łączenie poprzez określenie informacji o punkcie dostępu ()
 7. Uruchom aplikację Camera Connect, a następnie stuknij nazwę kamery.

 8. Wybierz opcję [OK].

  • Na ekranie kamery wyświetlone jest [Wi-Fi włączona] ().

Camera Control API

Przed użyciem aplikacji lub innego produktu wykorzystującego interfejs Camera Control API (CCAPI)*, należy przygotować kamerę do sterowania za pomocą interfejsu CCAPI, łącząc ją przez sieć Wi-Fi ze smartfonem, tabletem lub komputerem, z którego będziesz korzystać. Połączenie Wi-Fi można nawiązać w trybie wykorzystującym kamerę jako punkt dostępu (połączenie bezpośrednie) lub w trybie łączącym się za pośrednictwem oddzielnego punktu dostępu.

Camera Control API: Interfejs programowania aplikacji oparty na protokole HTTP, służący do sterowania kamerami Canon za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

 1. Wybierz opcję [Camera Control API].

 2. Wybierz opcję.

  • HTTPS

   Wybierz opcję [Wyłącz], gdy używasz protokołu HTTP.

  • Numer portu (HTTP)

   Numer portu HTTP można zmienić w razie potrzeby.

  • Numer portu (HTTPS)

   Numer portu HTTPS można zmienić w razie potrzeby.

 3. Wybierz opcję [Uwierz. użytk.].

 4. Wybierz opcję [].

 5. Ustaw nazwę użytkownika.

  • Po wprowadzeniu wybierz [OK].
 6. Ustaw hasło.

  • Po wprowadzeniu wybierz [OK].

Przestroga

 • Ustawienie uwierzytelniania użytkownika na [Wyłącz] umożliwia uruchamianie CCAPI bez uwierzytelniania użytkownika.

Połączenie Wi-Fi w trybie punktu dostępu kamery

 1. Wybierz opcję [Podłącz].

 2. Wybierz opcję [Dodaj kreatorem].

 3. Wybierz opcję [Tryb punktu dostępu aparatu].

 4. Wybierz opcję [Łatwe łączenie].

  • Wybierz opcję [OK].
 5. Wprowadź nazwę użytkownika.

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli uwierzytelnianie użytkownika jest ustawione na [Wyłącz].
 6. Wprowadź hasło.

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli uwierzytelnianie użytkownika jest ustawione na [Wyłącz].
 7. Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło.

  • Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2) wyświetlane na ekranie kamery.
 8. Sterowanie kamerą za pomocą smartfona lub komputera.

  • Aby połączyć się ze smartfonem, włącz Wi-Fi w smartfonie i wybierz identyfikator SSID sprawdzony w kroku 7. Aby wprowadzić hasło, wprowadź hasło zaznaczone w kroku 7.
  • Aby połączyć się z komputerem, przejdź do ekranu ustawień sieci na komputerze i wybierz identyfikator SSID zaznaczony w kroku 7. Aby wprowadzić hasło, wprowadź hasło zaznaczone w kroku 7.
 9. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

  • Po wyświetleniu powyższego ekranu na kamerze, użyj smartfona, komputera lub innego urządzenia, aby uzyskać dostęp do wskazanego adresu URL z aplikacji stworzonej do sterowania kamerą.
  • Wyświetlenie powyższego ekranu na kamerze oznacza, że nawiązano połączenie Wi-Fi.
  • Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, wybierz opcję [Odłącz].
  • Po odłączeniu kamery od sieci Wi-Fi, połączenie to zostanie zarejestrowane.

Połączenie Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu

Przed wykonaniem tych kroków upewnij się, że smartfon lub komputer jest połączony z punktem dostępu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub połączenia przewodowego.

 1. Wybierz opcję [Podłącz].

 2. Wybierz opcję [Dodaj kreatorem].

 3. Wybierz identyfikator SSID.

  • Wybierz identyfikator SSID punktu dostępu, z którym chcesz się połączyć.
  • Wprowadź hasło punktu dostępu i wybierz [OK].
 4. Ustaw adres IP.

 5. Wybierz opcję IPv6.

  • Wybierz [Włącz], aby używać protokołu IPv6.
  • Wybierz opcję, a potem [OK], aby przejść do następnego ekranu.
 6. Wprowadź nazwę użytkownika.

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli uwierzytelnianie użytkownika jest ustawione na [Wyłącz].
 7. Wprowadź hasło.

  • Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli uwierzytelnianie użytkownika jest ustawione na [Wyłącz].
 8. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

  • Po wyświetleniu powyższego ekranu na kamerze, użyj smartfona, komputera lub innego urządzenia, aby uzyskać dostęp do wskazanego adresu URL z aplikacji stworzonej do sterowania kamerą.
  • Wyświetlenie powyższego ekranu na kamerze oznacza, że nawiązano połączenie Wi-Fi.
  • Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, wybierz opcję [Odłącz].
  • Po odłączeniu kamery od sieci Wi-Fi, połączenie to zostanie zarejestrowane.

Ręczna rejestracja połączenia

Wykonaj poniższe kroki, aby ręcznie zarejestrować połączenie.

 1. Wybierz opcję [Podłącz].

 2. Wybierz opcję [Dodaj ręcznie].

  • Aby zarejestrować połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Aby ponownie nawiązać zarejestrowane połączenie Wi-Fi, patrz Ponowne połączenie przez Wi-Fi.

Ponowne połączenie przez Wi-Fi

 1. Wybierz opcję [Podłącz].

  • Po nawiązaniu połączenia na kamerze pojawi się komunikat [Wi-Fi włączona].

Ekran [Wi-Fi włączona]

Na ekranie [Wi-Fi włączona] dostępne są następujące operacje.

 • Potwierdź nastawy Wi-Fi

  Możesz zmienić szczegóły ustawienia dla połączenia Wi-Fi.

 • Szczeg. błędu

  Po jakichkolwiek błędach połączenia Wi-Fi, możesz sprawdzić szczegóły błędu ().

 • Odłącz

  Kończy połączenie Wi-Fi.

 • SSID

  Wskazuje bieżący identyfikator SSID sieci wraz z górnym adresem URL CCAPI.

Konfigurowanie ustawień CCAPI

Na ekranie [Camera Control API] dostępne są następujące ustawienia.

Podłącz

Połącz z zarejestrowanym połączeniem.

Sprawdź/edytuj połączenia

Sprawdź lub edytuj ustawienia połączenia.

 • Wybierz elementy do sprawdzenia lub zmiany.
  • [Bezprzew. LAN]

   Zmiana identyfikatora SSID połączenia.

  • [TCP/IPv4]

   Zmiana ustawień połączenia TCP/IPv4.

  • [TCP/IPv6]

   Zmiana ustawień połączenia TCP/IPv6.

  • [Sprawdź połączenie]

   Sprawdzenie ustawienia połączenia.

  • [Usuń połączenie]

   Usunięcie zarejestrowanego połączenia.

Podłączanie autom.

Włącza automatyczne połączenie Wi-Fi.

Wybierz opcję [Włącz] i wyłącz kamerę.

Przy następnym włączeniu kamery połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane automatycznie.