Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat kamery można znaleźć na poniższej stronie internetowej.