Przycisk komunikacji/wielodostępowy (w trybie Film)

Przycisk Komunikacja/wielodostęp można przypisać do często używanych funkcji trybu Film.

  1. Wybierz [Nastawy: F-cja przyc. (w tr. fil.)].

  2. Wybierz funkcję do przypisania.

    • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby ustawić żądaną wartość.

Uwaga

  • Aby usunąć przypisaną funkcję, wybierz [F-cja przyc. (w tr. fil.)] z [Inne nastawy] w [Nastawy: Resetuj aparat].
  • Ustawienie można również zmienić, naciskając i przytrzymując przycisk Komunikacja/wielodostęp na ekranie nagrywania filmu.