Automatyczne obracanie

Można zmienić ustawienie automatycznego obracania, które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej, gdy są wyświetlane.

 1. Wybierz [Nastawy: Auto-obracanie].

 2. Wybierz opcję.

  • Wł.

   Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na kamerze i komputerach.

  • Wł.

   Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na komputerach.

  • Wył.

   Obrazy nie są obracane automatyczne.

Przestroga

 • Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji automatycznego obracania nie zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze później opcję [Wł.] dla funkcji automatycznego obracania.

Uwaga

 • Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu kamery w górę lub w dół, automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie zadziałać prawidłowo.