Wkładanie/wyjmowanie kart

Przestroga

 • Używanie kart pamięci innych niż karty microSD / microSDHC / microSDXC nie jest obsługiwane.

Wkładanie

 1. Otwórz pokrywę.

  • Wyłącz kamerę ().
  • Po upewnieniu się, że wskaźnik jest wyłączony, otwórz pokrywę i przekręć ją na zewnątrz.
 2. Wsuń kartę.

  • Wsuń kartę etykietą do dołu. Zainstalowanie karty w sposób nieprawidłowy może uszkodzić kamerę.
 3. Zamknij pokrywę.

Wyjmowanie

 1. Otwórz pokrywę.

  • Wyłącz kamerę ().
 2. Wyjmij kartę.

  • Naciśnij kartę, aby ją wyjąć.
  • Wyciągnij kartę, a następnie zamknij pokrywę.

Przestroga

 • Świecący wskaźnik oznacza, że kamera dokonuje operacji zapisu, odczytu, wymazywania lub przesyłania danych na kartę. W tym momencie nie należy otwierać pokrywy gniazda karty. Aby uniknąć uszkodzenia danych obrazu oraz uszkodzenia kart lub kamery, nigdy nie należy wykonywać żadnej z poniższych czynności, gdy świeci się wskaźnik.

  • Wyjmowanie karty
  • Potrząsanie lub uderzanie kamerą
 • Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć i ponownie wsunąć do kamery. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć innej karty.

  Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić, a następnie sformatować kartę w kamerze (). Być może po tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.