Wznawianie z poprzedniego odtwarzania

  1. Wybierz [Odtwarzanie: Wyśw.od ost.ogląd.].

  2. Wybierz opcję.

    • [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane od ostatniego wyświetlonego obrazu (dopóki użytkownik nie zakończy fotografowania).
    • [Wyłącz]: Odtwarzanie jest kontynuowane od najnowszego ujęcia po każdym ponownym uruchomieniu kamery.