Wprowadzenie

  • Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać poniższe informacje.

    Aby zapobiec problemom z fotografowaniem i wypadkom, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Instrukcje bezpieczeństwa i Zalecenia dotyczące obsługi. Aby prawidłowo posługiwać się kamerą, należy również dokładnie zapoznać się z tą Zaawansowaną instrukcją obsługi.

  • Wykonaj kilka zdjęć próbnych i zapoznaj się z odpowiedzialnością producenta za szkody powstałe w wyniku użytkowania lub wad jego wyrobu

    Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. W przypadku awarii kamery lub karty pamięci i braku możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania na komputer firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.

  • Prawa autorskie

    Nieautoryzowane publiczne wykorzystanie obrazów zarejestrowanych za pomocą kamery, które zawierają przedmioty objęte prawami autorskimi, jest prawnie zabronione. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.