Rozdzielczość nagrywanego filmu

Rozmiar nagrania, prędkość nagrywania i metodę kompresji można ustawić wybierając [Fotografowanie: Wielk.nagr. filmu].

Zwróć uwagę, że prędkość nagrywania jest aktualizowana automatycznie, aby dostosować się do ustawienia [Nastawy: Standard TV] ().

Wielkość obrazu Format obrazu
4K 3840 × 2160 16:9
Full HD 1920 × 1080 16:9

Prędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)

 • [] 59,94 kl./s/[] 29,97 kl./s

  Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu TV NTSC, takich jak Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa i Meksyk.

 • [] 50,00 kl./s/[] 25,00 kl./s

  Dla obszarów, w których obowiązuje standard TV PAL, takich jak Rosja, Chiny i Australia.

 • [] 23,98 kl./s

  Głównie do zastosowań kinowych. Dostępne gdy dla [Nastawy: Standard TV] wybrano ustawienie [Dla NTSC].

Metoda kompresji

 • [] IPB (standardowa)

  Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla nagrywania.

 • [] IPB (lekka)

  Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji niż w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie mniejszy niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność z opcjami odtwarzania będzie większa. Wydłuży to dostępny czas nagrywania w porównaniu do metody IPB (standardowa) (przy tej samej pojemności karty).

Format nagrywanego filmu

 • [MP4] MP4

  Wszystkie nagrywane kamerą filmy są zapisywane w plikach w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).

Przestroga

 • W przypadku zmiany ustawienia [Nastawy: Standard TV], należy również ponownie wybrać [Fotografowanie: Wielk.nagr. filmu].
 • Normalne odtwarzanie plików 4K lub Full HD59,94 kl./s/50,00 kl./s może nie być możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo mocy obliczeniowej.
 • Jakość obrazu (poczucie rozdzielczości, szumy itp.) różni się nieznacznie w zależności od ustawienia rozmiaru nagrywania filmu.

Uwaga

 • W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w kamerze przed rozpoczęciem nagrywania filmu ().
 • Filmy nie mogą być nagrywane w jakości HD i VGA.

Nagrywanie filmu 4K

 • Nagrywanie filmów 4K wymaga odpowiedniej karty z wysoką prędkością zapisu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Karty umożliwiające nagrywanie filmów.
 • Nagrywanie filmów 4K może znacznie zwiększyć obciążenie zasobów przetwarzających, co z kolei może spowodować szybszy lub większy wzrost temperatury wewnątrz kamery niż w przypadku zwykłych filmów. Jeśli podczas nagrywania filmu wyświetlona zostanie biała ikona [Ograniczenie dot. przegrzania] lub czerwona ikona [Ograniczenie dot. przegrzania (czerwone)], karta może być gorąca, dlatego należy przerwać filmowanie, a przed wyjęciem karty poczekać, aż kamera ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
 • W przypadku nagrywania filmów 4K w trybie [Wideo z gładką cerą] w wilgotnym otoczeniu, wewnątrz obiektywu kamery może tworzyć się para wodna.

Karty umożliwiające nagrywanie filmów

Więcej szczegółów dotyczących kart obsługujących wszystkie wielkości nagrywanego filmu w sekcji Wymagane parametry pracy karty.

Przetestuj karty, nagrywając na nich kilka filmów, aby mieć pewność, że nadają się do określonej rozdzielczości ().

Przestroga

 • Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwe nagrywanie filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o niskiej prędkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
 • Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
 • Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu, należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.

Uwaga

 • W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w kamerze przed rozpoczęciem nagrywania filmu ().
 • Dane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in. na stronie internetowej producenta karty.

Ograniczenie dotyczące czasu nagrania filmowego

Maksymalny czas nagrywania filmu wynosi 1 godz. Po osiągnięciu 1 godziny, nagrywanie automatycznie się zatrzymuje. Wznowienie filmowania jest możliwe po ponownym naciśnięciu przycisku start/stop (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).

Przestroga

 • Temperatura wewnętrzna kamery może wzrosnąć, a po dłuższym odtwarzaniu filmów/w widoku Live View dostępny czas nagrywania może być krótszy.