Automatyczne spowolnienie migawki podczas nagrywania filmu

Użytkownik może wybrać opcję automatycznego ograniczenia czasu naświetlania w warunkach słabego oświetlenia, aby nagrywane filmy były jaśniejsze i miały mniej zakłóceń niż w przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz].

Funkcja dostępna w trybie nagrywania [Filmy]. Przy [Tryb IS filmu], funkcja ta jest ustawiona na [Włącz], a przy [Wideo z gładką cerą] na [Wyłącz]. Ma zastosowanie, gdy prędkość nagrywania filmu dla danej rozdzielczości filmu wynosi 59,94 kl./s lub 50,00 kl./s.

 1. Wybierz opcję [Fotografowanie:  Autom. wolna migawka].

 2. Wybierz opcję.

  • Wyłącz

   Umożliwia nagrywanie filmów z bardziej płynnym, naturalnym ruchem i mniejszym wpływem drgań obiektu niż w przypadku ustawienia [Włącz]. Należy pamiętać, że w słabym świetle filmy mogą być ciemniejsze niż w przypadku ustawienia [Włącz].

  • Włącz

   Pozwala na nagrywanie jaśniejszych filmów niż w przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz] dzięki automatycznej redukcji czasu naświetlania do 1/30 sek. (NTSC) lub 1/25 sek. (PAL) w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

Uwaga

 • Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów w ruchu w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.