Sprawdzanie ustawień sieciowych

  • Windows

    W systemie Windows uruchom [Wiersz polecenia], a następnie wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz Enter.

    Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.

  • macOS

    W systemie macOS X uruchom aplikację [Terminal], wpisz polecenie ifconfig -a i naciśnij klawisz Return. Adres IP przydzielony do komputera jest widoczny w pozycji [enX] (X: numer) obok [inet]. Jest on wyświetlany w formacie „***.***.***.***”.

    Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu macOS X.

Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas konfiguracji adresu IP przydzielonego kamerze w procedurach opisanych w Konfigurowanie adresu IP ręcznie.

Przykład: 192.168.1.10