Ustawienia GPS

GPS przez telefon

Zdjęcia można geoznakować za pomocą smartfonu zgodnego z technologią Bluetooth.

Uzupełnij te ustawienia po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji Camera Connect () na smartfonie.

 1. Aktywuj usługi lokalizacyjne w smartfonie.

 2. Nawiąż połączenie Bluetooth.

  • Uruchom aplikację Camera Connect, a następnie sparuj kamerę ze smartfonem przez Bluetooth.
 3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej: Ustawienia GPS].

 4. Wybierz opcję [GPS przez t.kom.].

 5. Wybierz opcję [Włącz].

 6. Zrób zdjęcie.

  • Obrazy są oznaczane geoznacznikami za pomocą informacji ze smartfona.

Ekran informacji GPS

Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie informacji o obrazie ().

 • (1) Szerokość geograficzna
 • (2) Długość geograficzna
 • (3) Wysokość
 • (4) UTC (uniwersalny czas koordynowany)

Przestroga

 • Informacje o lokalizacji są pozyskiwane ze smartfona tylko w czasie, gdy kamera jest z nim sparowana przez Bluetooth.
 • Informacje o kierunku nie są pobierane.
 • Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od warunków podróży i stanu smartfona.
 • Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po włączeniu kamery.
 • Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś z poniższych operacji:
  • Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth
  • Wyłączenie kamery
  • Wyjście z aplikacji Camera Connect
  • Dezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
 • Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
  • Wyłączenie zasilania kamery.
  • Zakończenie połączenia Bluetooth
  • Niski stan naładowania akumulatora

Uwaga

 • Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak czas Greenwich.
 • W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.