Filtr ND

Aby zapewnić optymalną jasność fotografowanych scen, filtr Auto ND redukuje natężenie światła do 1/8 rzeczywistego poziomu, o wartość odpowiadającą trzem zatrzymaniom. Poza opcją [Auto], można też wybrać [Wył.] lub [Wł.].

  1. Wybierz [Fotografowanie: Filtr szary].

  2. Wybierz opcję.

Przestroga

  • Wybranie opcji [Wł.] lub [Auto] zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zniekształceń obrazu, nawet w przypadku jasnych scen, ponieważ łatwiej o wzrost czułości ISO.
  • ND: Neutral Density
  • Środki ostrożności przy stosowaniu automatycznego filtra ND

  • Stan filtra ND nie zmienia się po rozpoczęciu nagrywania w przypadku nagrywania filmów lub transmisji strumieniowej, nawet gdy ustawiona jest opcja [Auto].
  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw opcję [Wył.], jeśli podczas nagrywania filmów ma nastąpić przejście z jasnego do ciemnego otoczenia.
  • [Fotografowanie: Filtr szary] jest ustawiony na opcję [Wył.], gdy kamera jest używana jako kamera internetowa.