Szybkie wprowadzenie

 1. Naładuj kamerę ().

  • Przed użyciem wstępnie naładuj kamerę ().
 2. Wsuń kartę ().

 3. Włącz kamerę ().

  • Naciśnij przycisk Zasilanie.
  • Jeśli pojawi się ekran wyboru języka, użyj Przyciski nawigacji, aby wybrać język, a następnie naciśnij Ustawienie szybkich nastaw ().
  • Jeśli pojawi się ekran ustawień daty/czasu/strefy, użyj Przyciski nawigacji, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij Ustawienie szybkich nastaw. Ustaw za pomocą klawiszy Klawisz w górę/Klawisz w dół, następnie naciśnij Ustawienie szybkich nastaw ().
  • Po pojawieniu się ekranu [Witamy], postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby podłączyć kamerę do smartfona ().
  • W rejonach, gdzie standard TV to PAL, zobacz Standard TV.
 4. Odchyl ekran i statyw, a następnie ustaw kamerę w dół ().

  • Kamerę można również używać do fotografowania i nagrywania z ręki.
 5. Nagraj film ().

  • Aby rozpocząć nagrywanie filmu, dotknij [Nagrywanie] lub naciśnij przycisk Start/Stop. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij [] lub naciśnij przycisk Start/Stop ponownie.
  • Podczas nagrywania filmu w lewym górnym rogu wyświetlane jest [Wskaźnik ostrościREC], a wokół ekranu miga czerwona ramka.
 6. Przejrzyj nagrany film.

  • Naciśnij przycisk Odtwarzanie, aby odtworzyć nagrany film na ekranie ().
  • Naciśnij przycisk Odtwarzanie ponownie, aby powrócić do ekranu fotografowania.

Przestroga

 • Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców podczas rozkładania lub składania statywu.

Uwaga