Przed utylizacją

Przestroga

 • ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

Uwaga

 • Do wykręcania śrub zalecany jest śrubokręt do śrub z łbem krzyżowym M1.4 (Philips).
 1. Wyłącz kamerę.

 2. Wykręć osiem śrub.

 3. Zdejmij tylną pokrywę.

 4. Wykręć siedem śrub.

  • Nie ma potrzeby odkręcania małych śrub obok śruby (1).
 5. Zdejmij przednią pokrywę w pokazany sposób, trzymając ją za bok.

  • W pobliżu górnej części przedniej pokrywy znajduje się zatrzask, który utrzymuje pokrywę na miejscu. Zatrzask może utrudniać zdjęcie pokrywy, dlatego podczas jej zdejmowania należy stopniowo przykładać nieco więcej siły.
 6. Wyjmij akumulator ręcznie w pokazany sposób.