Korzystanie z menu i ustawienia

Ekran menu

 1. (1) Karty główne
 2. (2) Karty podrzędne
 3. (3) Pozycje menu
 4. (4) Fotografowanie: Fotografowanie
 1. (5) Odtwarzanie: Odtwarzanie
 2. (6) Komunikacja bezprzewodowa: Komunikacja bezprzewodowa
 3. (7) Nastawy: Nastawy
 4. (8) Ustawienia menu

W zależności od trybu nagrywania niektóre karty, pozycje menu i opcje ustawień mogą nie być wyświetlane.

Sposób konfiguracji ustawień menu

 1. Wyświetl ekran menu.

  • Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.
 2. Wybierz jedną z pozycji.

  • Naciśnij Przyciski nawigacji, aby wybrać element, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
 3. Wybierz opcję.

  • Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby wybrać opcję.
  • Bieżące ustawienie jest oznaczone kolorem niebieskim.
  • W przypadku niektórych ustawień wyświetlany jest ekran gotowości. Wybierz opcję, aby skonfigurować ustawienie.
 4. Ustaw opcję.

  • Naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw, aby ustawić żądaną wartość.
 5. Zamknij ekran nastaw.

  • Naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik nacisnął przycisk MENU w celu wyświetlenia ekranu menu.
 • Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk MENU.

Wyszarzone pozycje menu

Przykład: Przy ustawieniu stabilizacji cyfrowej filmu na [Wzmocniona]

Nie można ustawić wyszarzonych pozycji menu. Pozycja menu jest przyciemniona, jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.

Zastępującą funkcję można zobaczyć, wybierając wyszarzoną pozycję menu i naciskając przycisk Ustawienie szybkich nastaw.

W przypadku anulowania ustawienia funkcji zastępującej wyszarzona pozycja menu będzie dostępna do regulacji.

Przestroga

 • W przypadku niektórych wyszarzonych pozycji menu funkcja zastępująca może nie być widoczna.

Uwaga

 • Można zresetować funkcje menu do ustawień domyślnych, wybierając [Nastawy: Resetuj aparat] ().