Jasność ekranu

  1. Wybierz [Nastawy: Jasność ekranu].

  2. Dokonaj odpowiedniej regulacji.

    • Korzystając z szarego obrazu, naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby ustawić jasność, a następnie naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw. Sprawdź uzyskany efekt na ekranie.

Uwaga

  • Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram ().