Odtwarzanie filmów

 1. Przełącz na odtwarzanie obrazów.

  • Naciśnij przycisk Odtwarzanie.
 2. Wybierz film.

  • Naciśnij klawisze Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać film, który ma zostać odtworzony.
  • Przy wyświetlaniu pojedynczego obrazu ikona [Odtwarzanie] na środku ekranu oznacza, że obraz jest filmem.
  • Otwory perforacji widoczne na lewej krawędzi miniatury w trybie widoku miniatur oznaczają film. Ponieważ filmów nie można odtwarzać w widoku miniatur, należy przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu, naciskając przycisk Ustawienie szybkich nastaw.
 3. W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk Ustawienie szybkich nastaw.

  • Rozpocznie się odtwarzanie filmu. Dźwięk jest odtwarzany z głośnika.
  • Możesz zatrzymać odtwarzanie i wejść do panelu odtwarzania filmu, naciskając przycisk Ustawienie szybkich nastaw (). Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
  • Obróć pokrętło Klawisz w górę Klawisz w dół, aby dostosować głośność (nawet w trakcie odtwarzania).

Panel odtwarzania filmu

Element Sterowanie odtwarzaniem
Odtwarzanie Naciśnięcie przycisku Ustawienie szybkich nastaw przełącza między odtwarzaniem i zatrzymywaniem odtwarzania filmu.
Przeskocz do tyłu Przeskakuje o ok. 1 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu klawisza Lewy klawisz. Przytrzymanie klawisza Lewy klawisz spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Przeskocz do przodu Przeskakuje o ok. 1 sek. do przodu po każdym naciśnięciu klawisza Prawy klawisz. Przytrzymanie klawisza Prawy klawisz spowoduje szybkie przewinięcie filmu do przodu.
Pozycja odtwarzania
hh:mm:ss Czas odtwarzania (godziny:minuty:sekundy)
Głośność Naciśnij klawisze Klawisz w górę Klawisz w dół, aby dostosować ustawienia głośności dla głośnika.
Powrót Naciśnij przycisk MENU, aby wrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu.
Edycja Naciśnij przycisk Komunikacja/wielodostęp, aby uzyskać dostęp do ekranu edycji ().

Przestroga

 • Gdy kamera jest podłączona do telewizora w celu odtwarzania filmów (), głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora. W takiej sytuacji nie można regulować głośności naciskając klawisze Klawisz w górę Klawisz w dół.
 • Odtwarzanie filmów może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.