Fotografowanie

  • Aby ustawić ostrość, dotknij obiektu, który chcesz uchwycić. Naciśnij przycisk start/stop, aby zrobić zdjęcie.
  • Gdy kamera nie może ustawić ostrości na obiektach, wyświetlana jest żółta ramka.

Uwaga

  • Aby uzyskać w pełni automatyczne działanie od ustawiania ostrości po fotografowanie za pomocą dotknięcia obiektu, należy ustawić opcję [Fotografowanie: Migawka dotyk.] na [Włącz] ().