Ustawienia folderów

Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie zapisywane są zarejestrowane obrazy.

Tworzenie folderu

 1. Wybierz [Nastawy: Wybierz folder].

 2. Wybierz opcję [Utwórz folder].

 3. Wybierz opcję [OK].

Wybieranie folderu

 • (1) Nazwa folderu
 • (2) Liczba obrazów w folderze
 • (3) Najniższy numer pliku
 • (4) Najwyższy numer pliku
 • Wybierz folder na ekranie wyboru folderu.
 • Zarejestrowane obrazy są przechowywane w wybranym folderze.

Uwaga

 • Foldery

 • Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999). Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania () nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.
 • Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera

 • Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”. Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia obrazów. „100ABC_D” to wymagany format nazw folderów, a pierwsze trzy cyfry muszą być numerem folderu w zakresie 100–999. Ostatnie pięć znaków alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych trzech cyfr numeru folderu (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli pozostałe pięć znaków różni się.