Zalecenia dotyczące obsługi

Zasady używania kamery

 • Kamera jest przyrządem precyzyjnym. Nie wolno go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
 • Kamera nie jest wodoszczelna i nie może być użytkowana pod wodą. Jeśli kamera zostanie zamoczona, natychmiast skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Canon. Wytrzyj wszelkie krople wody czystą, suchą szmatką, a jeśli kamera jest narażona na działanie słonego powietrza, przetrzyj je czystą, dobrze wyciśniętą, wilgotną szmatką.
 • Kamery nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także unikać korzystania z kamery i pozostawiania jej w pobliżu źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą spowodować nieprawidłową pracę kamery lub uszkodzenie danych obrazu.
 • Kamery nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę kamery.
 • Kamera zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie demontować kamery.
 • Szybkie przeniesienie kamery z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować kondensację pary wodnej na kamerze i częściach wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić kamerę w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
 • Jeżeli na kamerze osiądzie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia, nie należy używać kamery, ani wyciągać karty. Wyłącz kamerę i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym użyciem. Nawet kiedy kamera jest całkowicie sucha nadal wewnątrz jest wychłodzonya. Nie wyciągaj karty ani baterii do czasu aż kamera dostosuje się do temperatury otoczenia.
 • W przypadku nagrywania filmów 4K w trybie [Wideo z gładką cerą] w wilgotnym otoczeniu, wewnątrz obiektywu kamery może tworzyć się para wodna. Przed wznowieniem użytkowania należy wyłączyć kamerę do czasu odparowania wilgoci. Jeśli para wodna nie zniknie, spróbuj zmienić tryb nagrywania lub ustawić kamerę na opcję inną niż filmy 4K.
 • Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, przechowuj ją w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Podczas przechowywania kamery od czasu do czasu wykonuj nagrania, aby upewnić się, że kamera nadal działa prawidłowo.
 • Nie należy przechowywać kamery w miejscach, w których znajdują się substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria chemiczne.
 • Jeśli kamera nie była użytkowana przez dłuższy czas, przed dalszą eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jej funkcje. Jeśli kamera nie była użytkowana przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić sprawdzenie kamery w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje ona prawidłowo.
 • Kamera może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania zdjęć seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
 • W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
 • Podczas fotografowania z podświetleniem, słońce powinno być wystarczająco daleko od kąta widzenia. Źródła intensywnego światła, takie jak słońce, lasery i inne źródła intensywnego światła sztucznego zawsze powinny być z dala od obszaru obrazu, a nie blisko. Koncentracja intensywnego światła mogłaby wywołać dym lub spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub innych wewnętrznych podzespołów.

Ekran

Następujące kwestie nie wpływają na obrazy uchwycone kamerą.

 • Mimo że ekran jest produkowany w warunkach wysoce precyzyjnego procesu technologicznego i ponad 99,99% pikseli spełnia specyfikacje projektowe, 0,01% lub mniej pikseli może być uszkodzonych albo mieć na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
 • Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku dniach niekorzystania z kamery.
 • W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty

W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:

 • Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
 • Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
 • Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
 • Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
 • Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
 • Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
 • Karty mogą stać się gorące po długich sesjach powtarzanych serii zdjęć lub fotografowania / nagrywania filmu. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.