Znacznik formatu

Jeśli zmienisz format obrazu podczas edytowania nagranego filmu, możesz wyświetlić znaczniki formatu na ekranie nagrywania filmów (w trybie czuwania lub podczas nagrywania), aby wiedzieć jaki będzie ostateczny kąt widzenia po edycji.

  1. Wybierz [Fotografowanie: Znacznik formatu].

  2. Wybierz opcję.

    • Aby ukryć znaczniki, wybierz opcję [Wył.].

Przestroga

  • Znaczniki nie są ujmowane w nagranych filmach.