Zvuková signalizácia

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Beep/Nastavenie: Zvuková signalizácia].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Enable/Povoliť

   Po zaostrení a pri reakciách na dotyk vydá videokamera zvukovú signalizáciu.

  • Disable/Zakázať

   Zakáže zvukovú signalizáciu pri zaostrení, samospúšti, uzávierke a dotykovom ovládaní.

Poznámka

 • Predvolene je hlasitosť pípania pre dotykové ovládanie nastavená hodnotu [0] ().