Formátovanie karty

Pomocou tejto videokamery naformátujte (inicializujte) kartu v nasledujúcich prípadoch.

 • Karta je nová.
 • Karta bola naformátovaná inou videokamerou alebo počítačom.
 • Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
 • Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty ().

Upozornenie

 • Naformátovaním karty sa vymažú všetky údaje na nej. Pred formátovaním skontrolujte, čo sa na karte nachádza. V prípade potreby pred formátovaním karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
 1. Vyberte položku [Nastavenie: Format card/Nastavenie: Formátovať kartu].

 2. Naformátujte kartu.

  • Vyberte možnosť [OK].

Formáty súborov na karte

Karty microSD sa naformátujú vo formáte FAT12/16, karty microSDHC vo formáte FAT32 a karty microSDXC vo formáte exFAT.

Upozornenie

 • Karty microSDXC naformátované pomocou tejto videokamery nemusí byť možné používať v iných videokamerách. Upozorňujeme tiež, že karty formátované na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými systémami alebo čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
 • Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty. Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.

Poznámka

 • Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia ako kapacita uvedená na karte.
 • Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od spoločnosti Microsoft.