Nastavenia Bluetooth

 1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Bluetooth settings/Komunikačné funkcie: Nastavenia Bluetooth].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Bluetooth

   Ak funkciu Bluetooth nebudete používať, vyberte možnosť [Disable/Zakázať].

  • Bluetooth address/Adresa Bluetooth

   Môžete skontrolovať adresu Bluetooth videokamery.

  • Connect to/Pripojiť k

   Môžete skontrolovať názov a stav komunikácie spárovaného zariadenia.