Výber aplikácie pre USB pripojenia

Pripojením videokamery k počítaču pomocou prepojovacieho kábla môžete prenášať snímky alebo ich importovať do počítača.

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Choose USB connection app/Nastavenie: Voľba aplik. pre USB prip.].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Photo import/Import fotografií

   Vyberte pri importovaní snímok do počítača.

  • Video calls/streaming/Videohovory/streamovanie

   Vyberte, či budete po pripojení k počítaču používať aplikácie kompatibilné s UVC/UAC.

   Keď vyberiete možnosť [Video calls/streaming/Videohovory/streamovanie], pomocou prepojovacieho kábla sa pripojte k počítaču, potom spustite aplikáciu.

   Rozlíšenie a snímková frekvencia obrazového výstupu je 2K (1920×1080) pri 30 snímkach za sekundu.